Tel : 95-1-686316 , 686317
Fax : 95-1-683551
Email : mthida@yangon.net.mm
Contact Form
ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ
ဆိုင် (၁)
အမှတ် (အေ-၆၂/၆၆/၆၇/၆၈)၊ နောင်ရိုးလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်း၊
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
01-686316, 386317
09 795427012
ဆိုင် (၂)
ရုံ ခ (၃၈ / ၃၉)၊ အခန်း (၁၀ / ၁၁)၊ ဘုရင့်နောင်စျေး၊ မျက်နှာစာတန်း၊
ဘုရင့်နောင်စျေးကြီး၊ မရန်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
01-682584, 682587, 683377, 686658, 686313
09 795 400 561, 09 795 400 562, 09 795 400 563, 09 514 79 60, 09 502 01 98
Fax : 683551
ဆိုင် (၃)
စံပယ် (၁)၊ အခန်း (၁၀ / ၁၁)၊
ကျိုက္ကဆံယာဉ်အပိုမစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
01-700 946, 554 274
09 511 88 53, 09 795 427 008
ဆိုင် (၄)
ရုံ (ဂ)၊အခန်း (၁၄)၊ နံ့သာကုန်းလမ်း၊ အင်းစိန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဆိုင် (၅)
အမှတ် (၈၄) ၂၇ x ၂၈ လမ်းကြား (၈၁) လမ်း
ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် မန္တလေးမြို့
ဖုန်း ၀၂-၂၂၆၅၈